BÔNG KIM TUYẾN CÓ ĐÈN

Mã sản phẩm:

Giá lẻ: 25,000 

Giá sỉ: 16.000-13.000
CÂY

Tình trạng: Còn hàng
Số lượng: