Hiển thị tất cả 4 kết quả

Giá lẻ: 15,000 
Giá sỉ: 10.000-6.600
CÁI
Giá lẻ: 5,000 
Giá sỉ: 120.000-100.000
cây/50 cái
Giá lẻ: 3,000 
Giá sỉ: 70.000 - 50.000
cây/50 cái
Giá lẻ: 2,000 
Giá sỉ: 70.000 - 50.000
cây/100 cái