Hiển thị kết quả duy nhất

Giá lẻ: 15,000 
Giá sỉ: 10.000-6.600
CÁI
Giá chiết khấu: 2%
Giá lẻ: 200,000 
Giá sỉ: 120.000-100.000
CÂY/50 CÁI
Giá lẻ: 17,000 
Giá sỉ: 15.000-11.000
CÁI-12 CÁI/HỘP
Giá lẻ: 17,000 
Giá sỉ: 15.000-11.000
CÁI-12 CÁI/HỘP
Giá lẻ: 100,000 
Giá sỉ: 70.000-50.000
CÂY/50 CÁI
Giá lẻ: 17,000 
Giá sỉ: 15.000-11.000
CÁI-12 CÁI/HỘP
Giá lẻ: 17,000 
Giá sỉ: 15.000-11.000
CÁI-12 CÁI/HỘP
Giá lẻ: 100,000 
Giá sỉ: 70.000-50.000
CÂY/100 CÁI