Showing 1–12 of 38 results

Giá lẻ: 10,000 
Giá sỉ: 7.000-5.000
Giá lẻ: 40,000 
Giá sỉ: 30.000-22.000
Hộp ( 15,6cm x 15,6cm )
Giá lẻ: 40,000 
Giá sỉ: 30.000-22.000
Vỉ ( 15,6cm x 15,6cm )
Giá lẻ: 15,000 
Giá sỉ: 11.000-7.000
XẤP
Giá lẻ: 15,000 
Giá sỉ: 11.000-7.000
XẤP
Giá lẻ: 25,000 
Giá sỉ: 18.000-14.500
Xấp
Giá lẻ: 30,000 
Giá sỉ: 20.000-14.000
Xấp ( 15cm x 15xm )
Giá lẻ: 35,000 
Giá sỉ: 23.000-17.000
Xấp ( 14,5cm x 14,5cm )
Giá lẻ: 30,000 
Giá sỉ: 20.000-14.000
Xấp ( 15cm x 15cm )
Giá lẻ: 35,000 
Giá sỉ: 23.000-17.000
Xấp ( 14,5cm x 14,5cm )
Giá lẻ: 25,000 
Giá sỉ: 17.000-14.000
Hộp ( 15cm x 15cm )
Giá lẻ: 45,000 
Giá sỉ: 27.000-20.000
Xấp ( 17cm x 17cm )