Hiển thị tất cả 8 kết quả

Giá lẻ: 70,000 
Giá sỉ: 63.000-53.300
CÂY
Giá lẻ: 45,000 
Giá sỉ: 29.000-19.800
CÂY
Giá chiết khấu: 8%
Giá lẻ: 55,000 
Giá sỉ: 40.000-30.300
CÂY
Giá chiết khấu: 8%
Giá lẻ: 30,000 
Giá sỉ: 24.000 - 19.000
cây
Giá lẻ: 10,000 
Giá sỉ: 10.000-7.600
cây
Giá lẻ: 17,000 
Giá sỉ: 13.000 - 9.500
CÂY
Giá lẻ: 25,000 
Giá sỉ: 20.000 - 15.000
cây
Giá lẻ: 14,000 
Giá sỉ: 11.000 - 9.200
cây