Showing 1–12 of 14 results

Giá lẻ: 18,000 
Giá sỉ: 12.000-9.000
5 mùi: Lavender, chanh xả, bạc hà, dâu, trà xanh
Giá lẻ: 45,000 
Giá sỉ: 36.000-32.000
4 mùi: trà xanh, bạc hà, chanh xả, hương tự nhiên
Giá lẻ: 35,000 
Giá sỉ: 25.000-21.000
4 mùi: trà xanh, bạc hà, chanh xả, hương tự nhiên
Giá lẻ: 10,000 
Giá sỉ: 8.000 - 6.000
Bịch ( 10 cái )
Giá lẻ: 30,000 
Giá sỉ: 22.000-19.000
Hộp ( 50 cái )
Giá lẻ: 30,000 
Giá sỉ: 22.000-19.000
Hộp ( 50 cái )
Giá lẻ: 30,000 
Giá sỉ: 22.000-19.000
Hộp ( 50 cái )
Giá lẻ: 15,000 
Giá sỉ: 10.000-7.500
Bịch 10 cái - Thùng 30 bịch
Giá lẻ: 15,000 
Giá sỉ: 10.000-7.500
Bịch 10 cái - Thùng 30 bịch
Giá lẻ: 15,000 
Giá sỉ: 10.000-7.500
Bịch 10 cái - Thùng 30 bịch
Giá lẻ: 55,000 
Giá sỉ: 48.000 - 43.000
Hộp ( 20 cái )
Giá lẻ: 30,000 
Giá sỉ: 21.000-18.000
Hộp (50 cái)