Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giá lẻ: 40,000 
Giá sỉ: 32.000-25.000
CÂY
Giá lẻ: 70,000 
Giá sỉ: 60.000 - 53.000
cái
Giá lẻ: 80,000 
Giá sỉ: 70.000-63.000
cái
Giá lẻ: 60,000 
Giá sỉ: 50.000-42.000
Cây
Giá lẻ: 40,000 
Giá sỉ: 32.000 - 25.000
cây