Nhà phân phối Kim Lợi cung cấp văn phòng phẩm cao lãnh đồng tháp

Nhà phân phối Văn Phòng phẩm cao lãnh kim lợi

Nhà phân phối Văn Phòng phẩm đồng tháp

Sản phẩm thay đổi giá

Siêu giảm giá cho các sản phẩm.

Giá lẻ: 65,000 
Giá sỉ: 52.000-47.300
CÁI
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1
Giá lẻ: 25,000 
Giá sỉ: 15.000-10.000
XẤP
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1
Giá lẻ: 23,000 
Giá sỉ: 13.000-8.200
XẤP
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1
Giá lẻ: 35,000 
Giá sỉ: 20.000-9.300
ỐNG
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1
Giá lẻ: 45,000 
Giá sỉ: 35.000-28.500
CÁI
Giá chiết khấu: 6 TẶNG 1
Giá lẻ: 35,000 
Giá sỉ: 30.000-26.000
CUỐN
Giá lẻ: 30,000 
Giá sỉ: 26.000-22.000
CUỐN
Giá lẻ: 15,000 
Giá sỉ: 11.000-7.000
CUỐN
Giá lẻ: 15,000 
Giá sỉ: 11.000-7.000
CUỐN
Giá lẻ: 25,000 
Giá sỉ: 21.000-17.000
CUỐN
Giá lẻ: 18,000 
Giá sỉ: 14.000-10.000
CUỐN
Giá lẻ: 18,000 
Giá sỉ: 14.000-10.000
CUỐN
Gram - 5 gram/thùng
Giá chiết khấu: GIÁ LIÊN HỆ
Gram - 5 gram/thùng
Giá chiết khấu: GIÁ LIÊN HỆ
Gram - 5 gram/thùng
Giá chiết khấu: GIÁ LIÊN HỆ
Gram - 5 gram/thùng
Giá chiết khấu: GIÁ LIÊN HỆ
Giá lẻ: 70,000 
Giá sỉ: 65,000-61,000
xấp/100 tờ
Giá lẻ: 70,000 
Giá sỉ: 65.000-61.000
xấp/100 tờ
Giá lẻ: 70,000 
Giá sỉ: 65.000-61.000
xấp/100 tờ
Giá lẻ: 70,000 
Giá sỉ: 65.000-61.000
xấp/100 tờ
Giá lẻ: 60,000 
Giá sỉ: 50.000-38.000
CÁI
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 40.000-29.000
CÁI
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 40.000-32.000
CÁI
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 40.000-32.000
CÁI
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 40.000-31.000
CÁI
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 40.000-32.000
CÁI
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 40.000-32.000
CÁI
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 42.000-33.000
CÁI
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 42.000-33.000
CÁI
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 42.000-33.000
CÁI
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 42.000-34.000
CÁI
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 40.000-32.000
CÁI
Giá lẻ: 55,000 
Giá sỉ: 45.000-34.000
CÁI
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 40.000-30.000
CÁI
Giá lẻ: 60,000 
Giá sỉ: 50.000-35.000
CÁI
Giá lẻ: 100,000 
Giá sỉ: 88.000-78.000
HỘP/ 20 CÂY
Giá chiết khấu: 10%-12%
Giá lẻ: 10,000 
Giá sỉ: 8.800
THÙNG/ 100 CUỐN
Giá chiết khấu: 8-10%
Giá lẻ: 10,000 
Giá sỉ: 8.800
THÙNG/ 100 CUỐN
Giá chiết khấu: 8-10%
Giá lẻ: 10,000 
Giá sỉ: 8.800
THÙNG/ 100 CUỐN
Giá chiết khấu: 8-10%
Giá lẻ: 10,000 
Giá sỉ: 8.800
THÙNG/ 100 CUỐN
Giá chiết khấu: 8-10%
Giá lẻ: 9,000 
Giá sỉ: 7.700
THÙNG/ 100 CUỐN
Giá chiết khấu: 8-10%
Giá lẻ: 18,000 
Giá sỉ: 15.800
THÙNG/ 50 CUỐN
Giá chiết khấu: 8-10%
Giá lẻ: 9,000 
Giá sỉ: 7.700
THÙNG/ 100 CUỐN
Giá chiết khấu: 8-10%
Giá lẻ: 7,000 
Giá sỉ: 5.000
Cuốn-100 cuốn/thùng
Giá chiết khấu: 5-10%
Giá lẻ: 14,000 
Giá sỉ: 14.000
cuốn
Giá chiết khấu: 20-55%
Giá lẻ: 14,000 
Giá sỉ: 14.000
cuốn
Giá chiết khấu: 20-55%
Giá lẻ: 14,000 
Giá sỉ: 14.000
cuốn
Giá chiết khấu: 20-55%
Giá lẻ: 14,000 
Giá sỉ: 14.000
cuốn
Giá chiết khấu: 20-55%
Giá lẻ: 80,000 
Giá sỉ: 80.000
bộ
Giá chiết khấu: 40-63%
Giá lẻ: 18,000 
Giá sỉ: 18.000
cuốn
Giá chiết khấu: 40-55%
Giá lẻ: 18,000 
Giá sỉ: 18.000
cuốn
Giá chiết khấu: 40-55%
Giá lẻ: 18,000 
Giá sỉ: 18.000
cuốn
Giá chiết khấu: 40-55%
Giá lẻ: 260,000 
Giá sỉ: 260.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 290,000 
Giá sỉ: 290.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 290,000 
Giá sỉ: 290.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 310,000 
Giá sỉ: 310.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 310,000 
Giá sỉ: 310.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 270,000 
Giá sỉ: 270.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 250,000 
Giá sỉ: 250.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 245,000 
Giá sỉ: 245.000
Giá chiết khấu: 30%-45%
Giá lẻ: 160,000 
Giá sỉ: 140.000-128.000
cái
Giá lẻ: 110,000 
Giá sỉ: 90.000-78.000
cái
Giá lẻ: 140,000 
Giá sỉ: 120.000-110.000
cái
Giá lẻ: 120,000 
Giá sỉ: 100.000-90.000
cái
Giá lẻ: 120,000 
Giá sỉ: 105.000-95.000
cái
Giá lẻ: 100,000 
Giá sỉ: 85.000-75.000
cái
Giá lẻ: 120,000 
Giá sỉ: 100.000-87.000
CÁI
Giá lẻ: 120,000 
Giá sỉ: 100.000-87.000
CÁI
Giá lẻ: 55,000 
Giá sỉ: 45.000-32.000
CÁI
Giá lẻ: 85,000 
Giá sỉ: 75.000-64.000
CÁI
Giá lẻ: 60,000 
Giá sỉ: 50.000-38.000
CÁI
Giá lẻ: 70,000 
Giá sỉ: 60.000-48.000
CÁI
Giá lẻ: 80,000 
Giá sỉ: 70.000-58.000
CÁI
Giá lẻ: 60,000 
Giá sỉ: 50.000-41.000
CÁI
Giá lẻ: 60,000 
Giá sỉ: 50.000-41.000
CÁI
Giá lẻ: 50,000 
Giá sỉ: 40.000-28.000
CÁI