Hiển thị kết quả duy nhất

Giá lẻ: 4,000 
Giá sỉ: 2.600-1.950
bịt/ 5 tờ / 50 con
Giá lẻ: 2,000 
Giá sỉ: 1.900-1.400
bịt/ 5 tờ / 20 con
Giá lẻ: 5,000 
Giá sỉ: 4.000 - 2.800
bịt/ 5 tờ /50 con
Giá lẻ: 4,000 
Giá sỉ: 2.500-1.800
bịt/ 5 tờ /30 con
Giá lẻ: 4,000 
Giá sỉ: 3.000 - 2.400
bịt/ 5 tờ /40 con
Giá lẻ: 80,000 
Giá sỉ: 60.000-51.000
cây /100 bịt